lek. Piotr Dunal

Piotr

Jestem absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej (1999-2005). Po odbyciu stażu podyplomowego związałem się z Oddziałem Psychiatrycznym SP Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, gdzie pracuję nieprzerwanie od grudnia 2006. W latach 2007-2012 odbyłem szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii. Podjąłem również 4 letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim i obecnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SN PTP.

Oprócz podejścia biologicznego i farmakoterapii chorób i zaburzeń psychicznych, specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych m.in. w zakresie pracy z zaburzeniami nerwicowymi, objawami lękowymi, psychosomatycznymi oraz depresyjnymi. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami narażonymi na stres jak i przejawiającymi zaburzenia adaptacyjne. Pracuję pod stałym nadzorem superwizora sekcji naukowej PTP. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę, aby spełniać oczekiwania moich pacjentów.

Informacje o kwalifikacjach:

Lekarz, Specjalista Psychiatra

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Przebieg kształcenia:

 • X.2011 – VI.2013 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Studia Podyplomowe – „Kliniczne Zastosowanie Psychoterapii”
 • X.2009 – VI.2011: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Studia Podyplomowe – „Podstawy Psychoterapii”
 • IV.2007 – XI.2012: 5 letni staż specjalizacyjny z psychiatrii
 • X.1999 – VI.2005: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

Staż pracy:

 • IX.2017 – nadal: Kierownik Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, SP „Szpital Miejski” w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3
 • IX.2016 – VII 2017: Zastępca kierownika Oddziału Psychiatrycznego, SP „Szpital Miejski” w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3
 • XII.2012 – VIII.2016: Starszy asystent Oddziału Psychiatrycznego, SP „Szpital Miejski” w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3
 • XII.2006 – XII.2012: Młodszy asystent Oddziału Psychiatrycznego, SP „Szpital Miejski” w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3
 • I.2011 – nadal: Lekarz PZP oraz PA – Ośrodek edukacji, profilaktyki i psychoterapii ‘DROGA’ 41-308 Dąbrowa Górnicza, ul. Piłsudskiego 92/56
 • IX.2010 – nadal:  Indywidualna Praktyka Lekarska
 • VI.2010 – I.2011:  Lekarz Poradni Zdrowia Psychicznego – N.Z.O.Z. Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „KOMPAS” w Czeladzi ul. Zwycięstwa 38A
 • 2009 – nadal: Udział w badaniu klinicznym, funkcja – kierownik zespołu Study Drug Managers, SP „Szpital Miejski” w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3
 • IX.2009 – nadal: Lekarz przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego, SP „Szpital Miejski” w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3
 • 2007 – 3 miesiące: Udział w badaniu klinicznym, funkcja – koordynator, SP „Szpital Miejski” w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3
 • X.2005-X.2006 : Staż podyplomowy: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie ul. Małachowskiego 12
 • Staże kierunkowe  w zakresie  – Psychiatrii podstawowej (oddział ogólny, oddział kliniczny oraz oddział dzienny). Psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. Neurologii. Zaburzeń nerwicowych. Psychiatrii konsultacyjnej. Poradni zdrowia psychicznego.  Leczenia uzależnień.

lek. Ireneusz Jelonek

Informacje o kwalifikacjach:

Wykształcenie: lekarz, specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, absolwent 3-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Przebieg kształcenia:

 • 2007-2010: 2-letni staż specjalizacyjny z psychiatrii dzieci i młodzieży
 • 2004-2007: szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej
 • 2001-2006: 5 -letni staż specjalizacyjny z psychiatrii
 • 1999-2001: Politechnika Częstochowska SUM
 • 1993-1999: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski w Zabrzu

Staż pracy:

 •  10.1999 – 03.2001: zatrudnienie w WSS nr 4 w Bytomiu, jako lekarz stażysta
 •  04.2001 – 05.2006: zatrudnienie w WSS nr 4 w Bytomiu, jako asystent na Oddziale Psychiatrii
 •  05.2006 – 01.2008: zatrudnienie w Szpitalu Miejskim nr 1w Sosnowcu, jako asystent na Oddziale Psychiatrii
 •  01.2008 – do nadal: zatrudnienie w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, jako asystent na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
 • 01.2004 – 06.2011: konsultant w NZOZ POZP “Centrum” w Bytomiu
 • 08.2004 – do nadal: konsultant w Młodzieżowym Ośrodku Terapii Uzależnień “Dom Nadziei” w Bytomiu
 • 04.2006 – 10.2008: konsultant w Szpitalu Miejskim nr 2 w Bytomiu

 


lek.  Jan Franelak 


Informacje o kwalifikacjach:

specjalista chorób wewnętrznych