lek. Piotr Dunal

Jestem absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej (1999-2005). Po odbyciu stażu podyplomowego związałem się z Sosnowieckim Szpitalem Miejskim w Sosnowcu, gdzie kolejno pełniłem obowiązki asystenta, starszego asystenta, zastępcy kierownika oddziału psychiatrycznego i kierownika dziennego oddziału psychiatrycznego. Posiadam duże doświadczenie w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej, a od 2010 prowadzę prywatną praktykę. W latach 2007-2012 odbyłem szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii. Ukończyłem również 4 letnie studia podyplomowe z psychoterapii na CMKP Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009-2013), a następnie zdałem egzamin certyfikacyjny.

Oprócz podejścia biologicznego i farmakoterapii chorób i zaburzeń psychicznych, specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych m.in. z zaburzeniami nerwicowymi, objawami lękowymi, psychosomatycznymi, zaburzeniami osobowości oraz depresyjnymi. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami narażonymi na stres jak i przejawiającymi zaburzenia adaptacyjne. Interesuję się również rehabilitacją społeczną osób z rozpoznanymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę, aby spełniać oczekiwania moich pacjentów.

Informacje o kwalifikacjach:

Lekarz, Specjalista Psychiatra – Psychoterapeuta

Przebieg kształcenia:

 • II.2019 – Uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP nr 847
 • X.2011 – VI.2013 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Studia Podyplomowe – „Kliniczne Zastosowanie Psychoterapii”
 • X.2009 – VI.2011: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Studia Podyplomowe – „Podstawy Psychoterapii”
 • IV.2007 – XI.2012: 5 letni staż specjalizacyjny z psychiatrii
 • X.1999 – VI.2005: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

Staż pracy:

 • IX.2017 – X.2019: Kierownik Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, SP „Szpital Miejski” w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3
 • IX.2016 – VII 2017: Zastępca kierownika Oddziału Psychiatrycznego, SP „Szpital Miejski” w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3
 • XII.2012 – VIII.2016: Starszy asystent Oddziału Psychiatrycznego, SP „Szpital Miejski” w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3
 • XII.2006 – XII.2012: Młodszy asystent Oddziału Psychiatrycznego, SP „Szpital Miejski” w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3
 • I.2011 – nadal: Lekarz PZP oraz PA – Ośrodek edukacji, profilaktyki i psychoterapii 'DROGA’ 41-308 Dąbrowa Górnicza, ul. Piłsudskiego 92/56
 • IX.2010 – nadal:  Indywidualna Praktyka Lekarska
 • VI.2010 – I.2011:  Lekarz Poradni Zdrowia Psychicznego – N.Z.O.Z. Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „KOMPAS” w Czeladzi ul. Zwycięstwa 38A
 • 2009 – nadal: Udział w badaniu klinicznym, funkcja – kierownik zespołu Study Drug Managers, SP „Szpital Miejski” w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3
 • IX.2009 – nadal: Lekarz przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego, SP „Szpital Miejski” w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3
 • 2007 – 3 miesiące: Udział w badaniu klinicznym, funkcja – koordynator, SP „Szpital Miejski” w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3
 • X.2005-X.2006 : Staż podyplomowy: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie ul. Małachowskiego 12
 • Staże kierunkowe  w zakresie  – Psychiatrii podstawowej (oddział ogólny, oddział kliniczny oraz oddział dzienny). Psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. Neurologii. Zaburzeń nerwicowych. Psychiatrii konsultacyjnej. Poradni zdrowia psychicznego.  Leczenia uzależnień.

lek. Ireneusz Jelonek

Informacje o kwalifikacjach:

Wykształcenie: lekarz, specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, absolwent 3-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Przebieg kształcenia:

 • 2007-2010: 2-letni staż specjalizacyjny z psychiatrii dzieci i młodzieży
 • 2004-2007: szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej
 • 2001-2006: 5 -letni staż specjalizacyjny z psychiatrii
 • 1999-2001: Politechnika Częstochowska SUM
 • 1993-1999: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski w Zabrzu

Staż pracy:

 •  10.1999 – 03.2001: zatrudnienie w WSS nr 4 w Bytomiu, jako lekarz stażysta
 •  04.2001 – 05.2006: zatrudnienie w WSS nr 4 w Bytomiu, jako asystent na Oddziale Psychiatrii
 •  05.2006 – 01.2008: zatrudnienie w Szpitalu Miejskim nr 1w Sosnowcu, jako asystent na Oddziale Psychiatrii
 •  01.2008 – do nadal: zatrudnienie w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, jako asystent na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
 • 01.2004 – 06.2011: konsultant w NZOZ POZP „Centrum” w Bytomiu
 • 08.2004 – do nadal: konsultant w Młodzieżowym Ośrodku Terapii Uzależnień „Dom Nadziei” w Bytomiu
 • 04.2006 – 10.2008: konsultant w Szpitalu Miejskim nr 2 w Bytomiu

lek.  Jan Franelak 


Informacje o kwalifikacjach:

specjalista chorób wewnętrznych