CHOROBY WEWNĘTRZNE

Oferujemy pomoc lekarską w zależności od potrzeb pacjenta obejmującą: konsultację, farmakoterapię, orzekanie o niezdolności do pracy ZUS ZLA (L4) oraz w niektórych przypadkach diagnostykę w zakresie leczenia chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń kardiologicznych, możliwość wykonania EKG.


PSYCHIATRIA

Oferujemy pomoc lekarską w zależności od potrzeb pacjenta obejmującą: konsultację, psychoedukację, farmakoterapię, orzekanie o niezdolności do pracy ZUS ZLA (L4) oraz psychoterapię (w ramach terapii psychodynamicznej bądź poznawczo-behawioralnej) w zakresie leczenia:

 • zaburzeń depresyjnych
 • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
 • zaburzeń lękowych, fobii
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • zaburzeń adaptacyjnych
 • zaburzeń związanych ze stresem
 • ostrych zaburzeń psychotycznych
 • schizofrenii
 • zaburzeń schizoafektywnych
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń otępiennych
 • zaburzeń pamięci
 • zaburzeń snu
 • zaburzeń odżywiania
 • zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie
 • zaburzeń psychicznych u osób w wieku podeszłym
 • zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
 • uzależnień (nie obejmuje leczenia odwykowego)

1. Pierwsza wizyta (konsultacyjno-diagnostyczna) obejmuje zebranie wywiadu, ocenę aktualnego stanu, omówienie wstępnej diagnozy, psychoedukację dotyczącą rozpoznanego zaburzenia i dostępnych metod terapii, ewentualne propozycje farmakoterapii z omówieniem jej zasad, oczekiwanych efektów, ewentualnych działań niepożądanych. W przypadku konsultacji dzieci i młodzieży powyższa wizyta może zostać rozbita na 2 do 3 spotkań. Orientacyjny czas trwania wizyty 45-90 min.

2. Kolejne wizyty:

 • terapeutyczna obejmuje omówienie bieżącego stanu, ocenę efektów leczenia, ewentualną modyfikacje farmakoterapii, elementy terapii poznawczo-behawioralnej, czas – 15-30 min.
 • kontrolna obejmuje kontynuację farmakoterapii, czas do 15 min.
 • psychoterapia 45 min.